771 - 777

 

Přívoz Brody – železniční most Czerwiensk – Nietkowice (č. 771 - 777)

Mezi silnicí vedoucí k přívozu v Brodech a železničním mostem spojujícím Czerwiensk s Nietkowicemi (Deutsch Nettkow) mělo být postaveno celkem 13 objektů. Pevnůstky 765 – 770 jsou popsány v samostatné kapitole věnované Pevnostnímu skanzenu Rothenburg. Zbylou část linie tvoří bojové objekty vestavěné do protipovodňového valu a to s jedinou výjimkou (č. 773), kdy je předsunut před něj. Nedávno bohužel došlo k navyšování valu, při kterém byly čelní strany většiny objektů zasypány zeminou, vedlejším důsledkem je, že dříve relativně suché objekty jsou aktuálně všechny kromě č. 777 zatopeny vodou. Jediným pozitivem je, že nedošlo k zasypání vchodových částí, které v tomto úseku všechny disponují střílnou v kaponiéře na ochranu prostoru před vstupy. Většina z nich byla osazena pancéřovou deskou 422P01 (žádná se nezachovala). K jejich výstavbě patrně došlo v letech 1937/1938, některé vznikly údajně přestavbou a rozšířením starších již existujících pevnůstek. Všechny objekty disponovaly originálním číslováním umístěným na krakorcích nad vchody, bohužel v nedávné době byla většina z nich seškrabána.

Celkový pohled na objekt č. 771 vestavěný do protipovodňového valu

771 – pevnůstka pro boční palbu jednoho těžkého kulometu v pancéřové desce 7P7, který působil východním směrem, disponovala na stropnici pěchotním pozorovacím zvonem 9P7. Vstup byl řešen pouze jedním vchodem. Prostor před vchodem byl postřelován pomocí střílny umístěné v ubikacích posádky. Konstrukčně se jedná patrně o stavbu z konce roku 1937. Vzhledem k poměrně širokému protipovodňovému valu měla stejně jako ostatní objekty v okolí značně podlouhlý tvar, kromě ubikací tak byla před samotnou střeleckou místností umístěna také předsíňka, zde se vstupem do zvonové šachty. Interiér je v současné době bohužel zatopen.

772 – konstrukčně velmi podobný objekt jako předešlý opět s výzbrojí jednoho těžkého kulometu tentokrát pro přímou palbu. Vchodová část nese stopy postřelování projektily menší ráže. Interiér je opět zatopen.

773 – jako jediný objekt v úseku byl předsunut před protipovodňový val. Přístup k němu byl v době průzkumu zatopen. Každopádně objekt disponuje střílnou na ochranu zápolí. Pravá strana se zdá být poničená výbuchem. Jedná se o bojový objekt snad pro dva těžké kulometu určené k přímé palbě.

774 – bojový objekt pro boční palbu těžkého kulometu umístěného v pancéřové desce, který svojí palbou působil východním směrem. Většina čelní stěny je zahrnuta zeminou. Vchodová část se zachovala neporušená. Disponuje dvěma vchody, které vedou do společné předsíně. Zápolí bylo možné postřelovat pomocí střílny umístěné v ochranném křídle objektu. Interiér je zatopen vodou.

Vchodová část objekt č. 776

775 – bojový objekt pro palbu patrně jednoho těžkého kulometu. Čelní strana je zcela zahrnuta zeminou. Vchodová část disponuje jedním vchodem zalomenou chodbičkou, která postrádá vnitřní ochranu. Zároveň je v ní umístěn nouzový východ. Prostor před vstupem bylo možné postřelovat pomocí střílny umístěné přímo v ubikacích. Interiér je bohužel zatopen vodou. Zhruba v těchto místech severně za řekou začíná vodní překážka linie Nischlitz – Obra, která se později stala součástí Festungsfront Oder-Warthe Bogen.

776 – bojový objekt pro boční palbu těžkého kulometu umístěného v pancéřové desce 7P7 působící bočně východním směrem. Na stropnici byl umístěn pěchotní pozorovací zvon 9P7. K dispozici byly dva vchody vedoucí do společné předsíně, která zároveň sloužila pro potřeby protiplynové ochrany. Zevnitř byla chráněna pomocí tří střílen. Zápolí objektu bylo navíc možné postřelovat pomocí střílny s pancéřovou deskou 422P01. Interiér objektu je bohužel zatopen, pancéřová deska je částečně zahrnuta zeminou.

777 – bojový objekt pro palbu těžkého kulometu v netypové pancéřové desce se nachází v náspu u železničního mostu mezi Czerwienskem a Nietkowicemi. Vznikl patrně v roce 1937 nebo 1938 přestavbou starší pevnůstky pocházející z let 1928 – 1932. Dva vchody vedou do společné předsíňky, která je uvnitř chráněna pomocí tří střílen pro ruční zbraně. Prostor před vchody navíc chrání další střílna, ve které byla umístěna pancéřová deska 422P01 (dnes již ukradena). Z rozměrných ubikací se vstupuje zahnutou chodbičkou do střelecké místnosti. Jako jediný není tento objekt zatopen vodou. Jedná se zároveň o poslední objekt hlavní části Oderstellung.

 


Zobrazit místo Oderstellung na větší mapě

 

 

HOME  ]