764 - 770

 

Pevnostní skanzen Rothenburg (č. 764 – 770)

Střelecká místnost objektu č. 765

V nedávné době došlo ke vzniku nového pevnostního skanzenu, který je věnován problematice Oderstellung. Vzhledem k tomu, že aktivita okolo objektů 708 a 702 v Cigacicích poklesla téměř na nulu a v Glogówě se na zpřístupnění objektů pracuje, jedná se momentálně o jediné aktivní muzeum na celé linii. Plány počítají s údržbou objektů č. 763 – 700. Pevnůstky 763 – 766 a 770 se nacházejí přímo na protipovodňovém valu a zachovaly se v dobrém stavu. Naproti tomu měly být zbylé tři předsunuty před protipovodňový val, postavena však byla patrně pouze jedna (767), která byla zničena již v roce 1945. V interiéru se však zachovaly pancéřové prvky. Aktuálně se pozornost při rekonstrukčních pracích soustředí na objekty 764 – 766.

764 – bojový objekt pro přímou palbu těžkého kulometu v pancéřové desce je vestavěn do protipovodňového valu. Disponuje neobvykle pouze jediným vchodem, který je chráněn pouze pomocí střílny ústící ve vstupní chodbičce. Za ní následují podlouhlé ubikace, na které navazuje další zalomená chodba vedoucí do střelecké místnosti. Až dodatečně bylo provedeno maskování vchodové části pomocí cihlové přístavby. Vstup se nachází poměrně hluboko pod úrovní okolního terénu. Čelní strana si zachovala pozůstatky původního maskování. Vstup byl donedávna zahrnut zeminou a interiér zatopen.

765 – sousední objekt je velice podobný svému předchůdci, liší se však vchodovou částí. Pevnůstka z roku 1937 disponuje střílnou na ochranu zápolí, která je umístěna přímo v ubikacích. Do nich se vstupuje jediným vchodem pomocí zalomené chodby, ve které je zároveň umístěn nouzový východ. Opět přes zalomenou chodbu se vstupuje do střelecké místnosti, kde je umístěna deska 7P7. Na objektu byl obnoven maskovací nátěr, který se na něm nacházel jako poslední. Jedná se o jarní variantu maskování v provedení světle zelené. Interiér prochází rekonstrukcí, přičemž cílem je uvést ho do původního stavu včetně vnitřního vybavení. Ve střelecké místnosti je tak umístěn stolek s pevností lafetou, na které se nachází vodou chlazený těžký kulomet Maxim 08 s nasazeným pancéřovým štítem, který po vysunutí zbraně utěsňoval prostor střílny. Na podlaze jsou připraveny dvě náhradní hlavně. V ubikacích je zavěšena konstrukce postelí, pracuje se na obnově ventilace. Nechybí zde ani telefon.

766 – pasivní úkryt kombinovaný s pozorovatelnou se zvonem 9P7 sloužil zároveň jako velitelský objekt úseku. Umístěn je lehce za protipovodňovým valem. Interiér prošel rekonstrukcí a aktuálně slouží jako expozice muzea, kde je kromě původního vybavení (elektroinstalace, pozůstatky filtrů, komunikační prostředky) umístěn také různý vojenský materiál (munice, zbraně, plynové masky). Obnovou prošel také interiér pozorovacího zvonu, osadit zbývá pouze uzávěry střílen.

767 – bojový objekt pro boční palbu dvou těžkých kulometů byl předsunut před protipovodňový val. V době průzkumu byl přístup k němu zatopen. Pevnůstka byla bezprostředně po jejím obsazení vyhozena do povětří ženijními jednotkami. Pancéřové prvky se však v interiéru zachovaly.

768 a 769 – nepostaven

770 – bojový objekt pro boční palbu těžkého kulometu v pancéřové desce 7P7 působící západním směrem je umístěn v protipovodňovém valu a pochází patrně z let 1937/1938. Jedná se o poměrně moderní stavbu s dvěma vchody. Prostor před vstupem byl chráněn pomocí střílny umístěné ve strážnici na boku objektu, samotná vstupní chodba je chráněna pomocí tří střílen. Nedávno byl interiér vyčištěn, problémem zůstává poměrně masivní vnikání vody. Čelní stěna s pancéřovou deskou je částečně zahrnuta zeminou.

Oderstellung - č. 770

 


Zobrazit místo Oderstellung na větší mapě

 

 

HOME  ]