753 - 763

 

Přívoz v Pomorsku – přívoz v Brodech (č. 753 – 763)

Úsek opevnění mezi přívozy v Pomorsku a Brodech (Gr. Blumberg) se zachoval ve velice dobrém stavu – lze ho aktuálně označit za nejzachovalejší úsek opevnění na celé linii Oderstellung (tedy bohužel dokud nedojde k zasypání většiny objektů). Vybudováno zde bylo celkem devět objektů, od dalších dvou se zde nacházejí pouze základové desky, součástí byla také jedna pancéřová pozorovatelna. Všechny postavené objekty se nacházejí na protipovodňovém valu, nebo těsně za ním (to se týká dvou pasivních úkrytů). Před protipovodňový val měl být vysunut jeden úkryt a jeden bojový objekt pro dva těžké kulomety v pancéřových deskách 7P7, dodnes se z nich zde nacházejí pouze základy. Celkem zde tedy byly postaveny dva úkryty pro výpadovou jednotku, čtyři objekty pro jeden těžký kulomet (MG-Schartenstand), jeden objekt pro jeden těžký kulomet s pozorovacím zvonem (MG-Schartenstand mit Kleinstglocke) a dva objekty pro dva těžké kulomety (Doppel MGSchartenstand), přičemž jeden disponoval také pancéřovým zvonem 9P7. Většina objektů pochází z roku 1935, pouze č. 755 a 761 jsou modernější konstrukce a pocházejí patrně z roku 1937.

Linie opevnění Oderstellung - č. 753 - 757

V části mezi objekty č. 753 – 757 aktuálně probíhá výstavba nového protipovodňového valu, která se jim patrně stane osudnou.

753 – velmi dobře zachovalý pěchotní úkryt, který disponuje velmi hlubokými betonovými šachtami na ochranu vchodů před zatopením. Z tohoto důvodu disponovaly obě kromě několika schodů také kovovými stoupačkami na bocích. Na týlové stěně se zachoval pozůstatek maskovacího nátěru. Interiér byl v době naší návštěvy přístupný, nicméně dlouhé roky zatopení udělaly své a uvnitř se nic extra zajímavého nezachovalo.

754 – opět dobře zachovalá pevnůstka, jejíž hlavní výzbroj tvořil těžký kulomet v pancéřové desce 7P7, která svojí palbou působila do prostoru přívozu. Vstup byl řešen pomocí dvou vchodů. Pancéřová deska byla v době návštěvy částečně zasypána. Interiér byl přístupný, na stěnách se zachovala část nápisů, v pancéřové desce ližiny pro uchycení uzávěru střílny a pozorovacího průzoru. Samotný otvor střílny je zazděný.

755 – objekt pro přímou palbu dvou těžkých kulometů umístěných v pancéřových deskách 7P7 je modernější konstrukce než jeho sousedi. Disponuje střílnou na ochranu prostoru před vchodem do objektu, která je umístěna v ubikacích objektu. Do nich se vstupuje zalomenou chodbičkou, která nebyla uvnitř nijak chráněna. Zároveň se v ní nacházel nouzový východ. Na týlové stěně se zachovalo původní maskování. Interiér byl v době návštěvy přístupný, žádné nápisy se však uvnitř nezachovaly, otvory obou střílen jsou zazděné a zvenčí jsou desky částečně zahrnuty zeminou.

756 – pasivní úkryt je umístěn lehce za hranou protipovodňového valu. Interiér byl v době návštěvy přístupný, ve vstupní chodbičce se zachovaly pozůstatky maskovacího nátěru pocházejícího z března 1936. Uvnitř ubikací se nachází několik nápisů, jinak je interiér prázdný.

757 – bojový objekt pro boční palbu těžkého kulometu umístěného v pancéřové desce 7P7 působil boční palbou západním směrem do prostoru břehu řeky, která se zde postupně začíná vzdalovat od protipovodňového valu. Objekt disponuje pozorovacím zvonem 9P7. V době naší návštěvy byl objekt bez problémů přístupný. Ve vchodové chodbičce se zachovalo maskování, které pochází z března 1936. Interiér byl dlouhá léta zhruba do poloviny své výšky zaplaven vodou, zbytek interiéru se však zachoval včetně nápisů. Samotná pancéřová deska 7P7 má zazděnou střílnu. Uvnitř pozorovacího zvonu se zachovalo kompletní vybavení včetně sklápěcích stolků a posuvných uzávěrů střílen. Bohužel bude tento objekt zahrnut zeminou v průběhu roku 2013.

758 – Pancéřové pozorovací stanoviště, jehož základy se nacházejí bezprostředně za protipovodňovým valem.

759 – měl být předsunut před protipovodňový val. Jeho stavba nebyla realizována. Dodnes se zachovaly pouze jeho základy. Dle patek pro uchycení pancéřových desek lze usuzovat, že se mělo jednat o objekt pro dva těžké kulomety umístěné v pancéřových deskách 7P7 určené k přímé palbě.

760 – pouze základová deska umístěná před protipovodňovým valem nasvědčuje tomu, že se mělo jednat o pasivní úkryt pro výpadovou jednotku.

761 – pevnůstka je druhým představitelem moderní stavby pocházející z roku 1937 na popisovaném úseku. Její jeden těžký kulomet v desce 7P7 byl určený k přímé palbě. Zápolí objektu chránila střílna, která byla umístěna přímo v ubikacích, do kterých vedla zalomená chodbička, ve které byl zároveň umístěn nouzový východ. Objekt se zachoval ve velice dobrém stavu, jedinou nevýhodou je jeho zatopení vodou. Čelní i týlová strana disponuje původním maskovacím nátěrem. Nad vchodem se zachovalo evidenční číslo 2812, které pochází z poválečného období. Krakorec nad vchodem je navíc ozdoben zásahem projektilu větší ráže.

762 – výborně zachovalá ukázka objektu typu Doppel MG-Schartenstand mit Kleinstglocke – objektu pro dva těžké kulomety v pancéřových deskách 7P7 s pozorovacím zvonem 9P7 postaveného v roce 1935. Na čelní straně objektu se zachovaly pozůstatky maskovacího nátěru. Dvěma vstupy se vchází do společné předsíňky, která je uvnitř chráněna pomocí dvou střílen vedoucích z ubikací. Z těch se vlevo vstupuje přímo do střelecké místnosti. Vpravo má střelecká místnost vstup společný s pozorovacím zvonem. Uvnitř se zachovala kompletní paleta nápisů, včetně barevně provedených nad střílnami pancéřových desek se zněním Licht machen nur bei geschlossener Scharte/Svítit pouze se zavřenou střílnou. Interiér pozorovacího zvonu je zbaven většiny vybavení. Střílny jsou ve většině profilu zazděny a čelní stěna je částečně zahrnuta zeminou.

763 – další velmi dobře zachovalý objekt působící boční palbou západně ve směru nedalekého přívozu s pancéřovou deskou 7P7, která je však v prostoru střílny částečně poškozena. Stavba z roku 1935 disponuje dvěma vchody bez ochrany zápolí. V interiéru se zachovaly některé nápisy, samotná střílna je zazděna, čelní stěna však není zasypána.

Poslední objekt č. 764 je popsán na samostatné stránce věnované pevnostnímu skanzenu „Rothenburg

 


Zobrazit místo Oderstellung na větší mapě

 

 

HOME  ]