743 - 752

 

Železniční most – přívoz v Pomorsku (č. 743 – 752)

Mezi železničním mostem linie Czerwiensk – Sulechów a přívozem v Pomorsku (Pommerzig) se nachází celkem 9 objektů, přičemž patrně všechny pocházejí z roku 1935. Pět jich je umístěných před protipovodňovým valem, zbylé čtyři se nacházejí přímo na něm. Jedná se šest bojových objektů – 1x Doppel MG-Schartenstand a 5x MG-Schartenstand a o tři pasivní úkryty pro výpadovou jednotku. V prostoru se nachází také základy pro pancéřovou pozorovací věž.

V prostoru objektu číslo 745 započala v roce 2013 výstavba nové části protipovodňového valu. V jejím rámci budou zasypány objekty 745, 746, 751 a patrně také 750.

743 – západně od mostu se nedaleko břehu řeky nachází bojový objekt pro boční palbu jednoho těžkého kulometu umístěného v pancéřové desce 7P7. Palba směřovala do prostoru mostní konstrukce. V současnosti je pevnůstka zničena výbuchem. Pancéřová deska je postupně odřezávána zloději.

744 – přístup k objektu byl v době průzkumu zatopen vodou, jednat by se mělo o velmi podobnou stavbu jako v případě č. 743.

745 – objekt byl zabudován do protipovodňového valu. Těžký kulomet v pancéřové desce postřeloval bočně koryto řeky západním směrem, které se pozvolna začínalo vzdalovat od samotného valu. Pevnůstka se zachovala ve velmi dobrém stavu, jedinou nevýhodou je zatopení interiéru.

Vchodová část objektu č. 746

746 – další z objektů zabodovaných do protipovodňového valu kryl svým jedním těžkým kulometem umístěným v pancéřové desce 7P7 koryto řeky v opačném směru, než sousední pevnůstka 745. Bojová část objektu byla zasypána provizorním valem již v minulosti v průběhu povodní. Vchodová část přečkala bez úhony, nicméně interiér je částečně zatopen.

747 přístup byl v době průzkumu zatopen, jednat by se mělo o zachovalý pěchotní úkryt, který je však velmi pravděpodobně zatopen.

748 - přístup byl v době průzkumu zatopen, jednat by se mělo o zachovalý pěchotní úkryt, který je však velmi pravděpodobně zatopen.

749 přístup byl v době průzkumu zatopen, jednat by se mělo o bojový objekt pro přímou palbu jednoho těžkého kulometů v pancéřové desce 7P7. Minimálně vchodová část objekt, která je dobře viditelná z protipovodňového valu, se zachovala.

750 – pěchotní úkryt je umístěn lehce za protipovodňovým valem v místě, kde je na něj navedena lesní cesta. Zachoval se ve velmi dobrém stavu. Interiér je částečně zatopen.

751 – velmi dobře zachovalý objekt pro přímou palbu dvou těžkých kulometů umístěných v pancéřových deskách 7P7 disponuje pozorovacím zvonem 9aP7 z produkce společnosti Gruson13. Vstupuje se do něj dvěma vchody, vedle kterých se dobře zachovaly dva žebříky, umožňující rychlý přístup na stropnici objektu. Na týlové stěně je dodnes dobře patrný maskovací nátěr. Oba vchody vedou do velké předsíně, ze které na boku ústil nouzový východ, a který byl chráněn pomocí dvou střílen vedoucích z prostoru ubikací. Do nich se vstupovalo pancéřovými dveřmi. Také zde se zachoval maskovací nátěr, který pochází z března 1936. Do nich se vstupovalo pancéřovými dveřmi. Uvnitř se zachovalo velké množství nápisů. Levá střelecká místnost byla přístupná samostatnou chodbou, po její pravé straně se nacházel výklenek s policemi. Pravá střelecká místnost měla vstup společný s pozorovacím zvonem. Uvnitř něj se zachovala většina uzávěrů průzorů a očištěna je také jeho signatura – NR. 89 – O.G. & CO. – MAGDEBURG – 1935. Objekt bude bohužel kompletně zasypán v průběhu roku 2013.

752 – jedná se o pancéřové pozorovací stanoviště (Stahlhochstand für Art. Beobachtung), jehož základy se nacházejí nedaleko silnice vedoucí k přívozu v Pomorsku.

 


Zobrazit místo Oderstellung na větší mapě

 

 

HOME  ]