Brzeg Dolny

 

Brzeg Dolny (Dyhernfurth) se nachází zhruba 40 kilometrů severovýchodně od Wroclawi. Samotné město se rozprostírá na pravém břehu řeky Odry, přičemž opevněn byl její levý břeh. Strategické důležitosti nabylo toto město díky poměrně robustnímu železničnímu mostu (silniční most tu neexistuje dodnes – aktuálně je ve výstavbě (2013), přepravu přes řeku zajišťuje přívoz). Všechny navštívené bojové objekty se nacházejí v prostoru mezi protipovodňovým valem a řekou. Patřičná pozornost byla věnována obraně výše jmenovaného přívozu. Bohužel do dnešních dnů se ani jeden z objektů nedochoval. Nalezení jejich pozůstatků sice není větším problémem, bohužel jejich čitelnost je více než problematická. Jedinou lahůdkou tohoto prostoru jsou dva objekty nacházející se pod konstrukcí železničního mostu (č. 94 a 95).

Stav objektu č. 95 v roce 2003

Ze strany od nepřítele nebylo možné objekty pozorovat ani na ně vést přímou palbu díky jejich umístění za jeden z pilířů. Jedná se o objekty z první fáze výstavby opevnění, postaveny tak byly někdy v letech 1930 - 1932. Místo oboustranného objektu, který se na Oderstellung běžně vyskytuje a který byl budován od roku 1932, zde byly použity dvě jednostranné pevnůstky postavené zády k sobě. Nedisponovaly střílnami na ochranu vchodu. Pancéřovými dveřmi se vstupovalo do malé předsíňky, ze které vedly další pancéřové dveře přímo do střelecké místnosti, která zároveň sloužila jako ubikace posádky. Těžký kulomet byl postaven na betonovém podstavci, v netypové pancéřové desce o rozměrech 280 x 180 x 8 cm. Jako jistou zajímavost lze považovat nápis v jednom z objektů, který udává výši hladiny řeky z listopadu 1933 (v roce 2017 již nebyl čitelný).

Objekt č. 94 (r. 2003)

Objekty byly kompletní ještě na přelomu tisíciletí, v následujících letech byla jedna z pancéřových desek vyříznuta autogenem a ukradena.

Fotogalerie - Brzeg Dolny (2018)

 

 

HOME  ]