[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Pozorovací kopule

 

V novějších verzích B-Werků byly postupně malé pěchotní zvony nahrazovány o poznání většími kopulemi s kvalitní optikou. Pro potřeby pěchoty se jednalo o typy 52P8 (žádný se kompletně nezachoval) a později také o něco mohutnější 438P01.

Pro potřeby dělostřeleckého pozorování sloužila kopule typu 21P7. Kopule s hmotností 51 tun a sílou 25 centimetrů byla osazena patrně v jediném exempláři na tvrzi Ludendorff (Pz.W. 868).

 

Název: Panzerturm für Infanterie-Beobachtung
Typ: 438P01
Hmotnost: 39t
Tloušťka: 250 - 300 mm

 

 

HOME  ]