Název: Panzerbatterie 5
Období výstavby: 1938
Výzbroj: Postaveno zde mělo být celkem 5 objektů, z toho 3 objekty pro otočné pancéřové věže s houfnicemi 105 mm a 2 A-Werky (Nord a Süd), které měly chránit prostor baterie před případným útokem pěchoty.
Současný stav: Stavba byla přerušena ve chvíli, kdy byla vybetonována pouze spodní patra objektů A-Wer Nord, A2 a A3, která se dnes nacházejí v hlubokých výkopech a lze je bezproblému navštívit. Ještě zajimavější je ovšem podzemní systém nacházející se pod objekty s množstvím skladiš't a nádraží. Některé prameny udávají termín výstavby až 1939 - 1940.