[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Minomet M19

 

Pevností automatický minomet M19 je nejdůmyslnější zbraní skutečně dodanou na OWB a montovanou v hojném počtu do všech typů B-Werků. Pro její osazení byly určeny pancéřové kopule typu 424P01 a 34P8. Tato zbraň ráze 50 mm disponovala teoretickou kadencí až 120 ran za minutu a byla tak velmi účinnou obrannou zbraní. Až na výjimky jsou dnes však všechny pancéřové kopule prázdné. Nejlépe zachovalá zbraň se nachází v Pzw. 720 tvrze Gneisenau.

 

 

 

 

HOME  ]