[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Vodní kanály

 

Stěžejním prvkem pasivních zátarasů budovaných na OWB byly vodní kanály (Graben), které tvořily účinnou protitankovou překážku. Narazit na ně je možné podél celé linie. Velké množství jich bylo vybudováno především v údolí řeky Obry, která zde silně meandruje a nebylo by snadné jí účinně bránit a na jihu mezi Nieslyszkým jezerem a Odrou. Zde došlo k výrazné regulaci řeky Olobok pomocí soustavy jezů a dlouhých kilometrů kanálů. V případě potřeby bylo možné zatopit rozsáhlá území na předpolí.

Vodní kanál č. 607 na předpolí Pz.W. 642

Předepsaná šířka měla činit 20 metrů při hloubce 3-4 metry. V řadě případů disponovaly také výrazným břehem na své západní straně. Jejich bezprostřední obranu mělo zajišťovat zesílené polní opevnění, na jehož výstavbu došlo až v roce 1944 v průběhu reaktivace opevnění. Řada vybudovaných tobruků se nachází právě na jejich březích.

Základová deska pro mobilní protitankovou překážku umisťovanou v blízkosti přechodů přes vodní kanály

V blízkosti přechodů přes vodní kanály (opevněné mosty, běžné silniční mosty) byly vybudovány betonové pásy do kterých bylo možné umístit kolejnice tvořící mobilní protitankové překážky. Narazit na ně je možné na řadě míst, např. v blízkosti výsuvného mostu K622 na silnici Brody - Nietkowice (viz. foto výše), nebo v okolí silničního mostu na předpolí tvrze Ludendorff.

 

 

HOME  ]