[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Jezy

 

Pro účely udržení potřebné hladiny vody v překážkách a pro případné řízené zatopení rozsáhlých prostor byla vybudována celá řada pevnostních jezů (Staustelle) v odolnosti A. Samy o sobě zvyšovaly hladinu o několik metrů, dalšího zvýšení bylo možné docílit pomocí přenosných zarážek, které bylo možné umístit do připravených otvorů. V současné době je většina jezů v dezolátním stavu, jejich vnitřní vybavení se již většinou nenachází na svém místě. Jejich okolí bylo chráněno pomocí protipěchotních překážek. Na straně k nepříteli byly často osázeny kolejnicemi, které tvořily protitankovou překážku. Na několika místech je možné dodnes narazit na pozůstatky fortových mříží. Na některých pozůstatcích ovládacích mechanismů se nacházejí značky výrobce - společnosti Gruson z Magdeburgu.

Jednou z nejzajímavějších staveb je Wasserschloss 602 - jedná se o nejmohutnější jez postavený v rámci Meziříčního opevněného rajónu. Původní název zněl Bauwerk 602 a úkolem tohoto objektu bylo redukovat výši vodní hladiny na velkém Nischlitzkém jezeře. Postaven byl v roce 1935 a zvyšoval hladinu v jezeře o dva metry. Maskován byl jako dřevěná budova. Součástí stavby byl také výsuvný most a ocelová závora, která přehrazovala silnici. Samotný objekt se skládá z velké, ovšem poměrně nízké místnosti, do které vede přístupová zalomená chodba krytá vchodovou střílnou, mříží a masivními pancéřovými dveřmi. Zde se nachází množství železných přepážek, které se otvorem v podlaze spouštěly do prostoru jezu (tak bylo možné redukovat hladinu vodu směrem nahoru i dolu).

Velmi zajímavou stavbou je nedokončený jez v blízkosti Pz.W. 706, který měl regulovat hladinu vody v soustavě vodních děl mezi jezerem Paklicko Wlk. a Lubrzou. Pro účely stavby bylo koryto řeky svedeno do umělého kanálu a ve výkopu bylo započato s betonáží jezu. Po jeho dokončení patrně došlo k přerušení prací na celé linii, a tak se dodnes nachází ve stavební jámě. Nevýhodou je poměrně komplikovaný přístup.

 

 

HOME  ]