[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

ODER-WARTHE BOGEN

 

V polovině třicátých let začala na východní hranici Německa vznikat velmi silná opevněná linie, která se rozkládala mezi soutokem řek Warta a Noteć na severu a řekou Odrou na jihu (v prostoru Nietkowice - Deutsch Nettkow). Jejím hlavním cílem bylo zajistit nejkratší přístupové trasy na Berlín a zároveň vytvořit dostatečně velké předmostí, s hloubkou okolo třiceti kilometrů, před řekou Odrou, která tvořila poslední velkou přírodní překážku při případném útoku do nitra Německa z východu. Teprve později bylo toto opevnění nazváno Festungsfront Oder-Warthe Bogen. Na severu na tuto pozici navazovalo opevnění stavěné od začátku 30. let v Pomořanech, na jihu Oderstellung, které se táhlo podél řeky Odry až do Wroclawi. V rámci tohoto opevnění byla postavena celá řada experimentálních objektů, které sloužil k  testování nových pancéřových prvků a stavebních postupů.

První projekty vznikly již na počátku třicátých let a od začátku roku 1935 se začalo na nejohroženějších úsecích s výstavbou malých pevnůstek pro těžké kulomety s úkrytem protitankového kanónu (MG-Stand u. Pak-Unterstellraum), které chránily nejdůležitější přechody přes řeky a umělé kanály. Souběžně s touto činností probíhala také výstavba překážek a to hlavně umělých kanálů, jezů, otočných a výsuvných mostů. Toto opevnění bylo nazýváno linie Nischlitz-Obra. Již v polovině roku 1935 bylo přistoupeno k zesílení obrany výstavbou nových, o poznání větší objektů v odolnosti B a již následujícího roku bylo započato v centrální části s výstavbou mohutného pevnostního pásma, které mělo být tvořeno soustavou B-Werků a pancéřových dělostřeleckých baterií v odolnosti A. Stavebně se podařilo dokončit okolo 25 kilometrů podzemních komunikací, které spojovaly 21 B-Werků a rozestavět dvě pancéřové baterie. Zásobování zajišťovaly 3 vchodové objekty v týlu postavení. Od této ohromné stavby pochází také označení, které se nakonec vžilo pro celou linii - Festungsfront Oder-Warthe Bogen (v českých i polských pramenech označován jako Meziříční opevněný rajón).

Průvodce po FFOWB

Celá pevností oblast v úseku Brodki - Stary Dworek je na níže umístěných mapách rozdělena do tří částí. Na jihu to je úsek Brodki - Lubrza, který se opírá především o vodní překážky. V centrální části to je úsek Lubrza - Kursko s hlavním pevnostním systémem, před který byla vysunuta několik kilometrů dlouhá protitanková překážka tvořená dračími zuby a na severu Kursko - Stary Dworek, který se opět opíral především o vodní překážky. Zde byly navíc vybudovány dvě tvrze (Ludendorff a Shill) a několik dalších velmi silně vyzbrojených objektů (Kernwerky). Posledním na mapách umístěným objektem je Pzw. 875 nacházející se jižně od silnice Skwierzyna - Kostrzyn. Linie odtud však pokračuje dál severním směrem k řece Warta (Warthe), kde kopíruje protipovodňový val až k soutoku s řekou Noteć (Netze). Zde na ní navazovala linie Netzestellung (součást Pommernstellung). V tomto prostoru jsou však veškeré objekty silně zničeny.

 

 

 

 

 

 

HOME  ]