Název: Panzerwerk A8 Ost a A8 west
Období výstavby: 1939 - 1940
Výzbroj: Nedokončené objekty v odolnosti A
Současný stav: Objekty byly stavebně nedokončeny. Výstavba byla zastavena na úrovni spodního patra (A8 West), po objektu A8 Ost se nezachovaly na povrchu žádné stopy. Objekty spadaly pod tvrz York. V podzemí byly vybudovány rozsáhlé sklady munice, celý komplex je označován jako Nietoperská smyčka/Niepter Schleife (podle blízke obce Nietoperek).