Název: Vchodový objekt A64
Období výstavby: ?
Výzbroj:  
Současný stav: Jedná se o výkop pro nepostavený vchodový objekt do centrálního podzemního systému. Ostatní výkopy s napojením na podzemí jsou v současné době zasypány zeminou. Postavena byla pouze opěrná zeď v prostoru vyústění podzemní chodby. V okolí se nachází celá řada pozůstatků po infrastruktuře patřící k podzemní továrně, která zde byla umístěna ve válečném období.