EVROPSKÁ STÁLÁ OPEVNĚNÍ

 
   

 

 MAPY

 
Odkazy na skeny historických map

Karte der Wehrmacht zum Verlauf der Oderstellung (erbeutet am 7.3.1945) – M 1:200.000.

Mapa Oderstellung odpovídající stavu někdy v letech 1934/1935. Zajímavé je použití původního číslování objektů (aktuálně se používá číslování z inventarizační mapy z roku 1944), bohužel není ve všech částech mapy zcela čitelné.

Z <http://wwii.germandocsinrussia.org/de/nodes/1745-akte-984-karte-der-wehrmacht-zum-verlauf-der-oderstellung-erbeutet-am-7-3-1945-m-1-200-000#page/1/mode/grid/zoom/1>

 

Unterlagen der Armeekartenstelle 580: Karte der niederländischen Befestigungsanlagen im Raum Utrecht / Rotterdam.

Mapa Holandského opevnění v prostoru Utrecht - Rotterdam

Z <http://wwii.germandocsinrussia.org/de/nodes/1746-akte-985-unterlagen-der-armeekartenstelle-580-karte-der-niederl-ndischen-befestigungsanlagen-im-raum-utrecht-rotterdam#page/1/mode/grid/zoom/1>

 

Rakousko-Uherské pevnosti
Německé pevnosti
Francouzské pevnosti Séré de Riviéres

Ruské opevnění - mapy navštívených objektů na tzv. Molotově linii 1940-1941:

Polské opevnění
Československé opevnění - těžké opevnění v jednotlivých úsecích:
Vallo alpino - mapy navštívených opevnění v jednotlivých zemích:
Maginotova linie - mapa hlavních objektů v daných úsecích:
Německé opevnění 1928 - 1944

Mapy zachovalých objektů Atlantického valu - (na mapách nejsou až na výjimky popisky a nejsou zde zobrazeny veškeré objekty!)

Atlantikwall - Dánsko - hranice - Thyboron
Atlantikwall - Dánsko - Thyboron - Lokken
Atlantikwall - Dánsko - Lokken - Frederikshavn

 

 

 

NEWS ]

[ FOTOGALERIE ]

[ MAPY ]

 

 

 

ODKAZY

[ BUNKROLOGICKÝ ZÁPISNÍK ]

 

HOME