EVROPSKÁ STÁLÁ OPEVNĚNÍ

 
   

 

 MAPY

 
Rakousko-Uherské pevnosti
Německé pevnosti
Francouzské pevnosti Séré de Riviéres

Ruské opevnění - mapy navštívených objektů na tzv. Molotově linii 1940-1941:

Polské opevnění
Československé opevnění - těžké opevnění v jednotlivých úsecích:
Vallo alpino - mapy navštívených opevnění v jednotlivých zemích:
Maginotova linie - mapa hlavních objektů v daných úsecích:
Německé opevnění 1928 - 1944

Mapy zachovalých objektů Atlantického valu - (na mapách nejsou až na výjimky popisky a nejsou zde zobrazeny veškeré objekty!)

Atlantikwall - Dánsko - hranice - Thyboron
Atlantikwall - Dánsko - Thyboron - Lokken
Atlantikwall - Dánsko - Lokken - Frederikshavn

 

 

 

NEWS ]

[ FOTOGALERIE ]

[ MAPY ]

 

 

 

ODKAZY

[ BUNKROLOGICKÝ ZÁPISNÍK ]

 

HOME