[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Zvony VDP

 

Zvony VDP (Vision Directe et Périscopique) byly určeny pro řízení palby pevnostního dělostřelectva. Na Maginotově linii bylo osazeno celkem 74 těchto zvonů. Zvon měl nižší profil, než zvony bojové, po obvodu měl umístěny tři pozorovací průzory, které umožňovaly přímé pozorování bojiště. Ve stropnici byl zabudován silný vysouvací periskop. Osazovány byly periskopy typu M, N a P2.

Pozorovací zvon VDP na jednom z objektů tvrze Castillon

Návštěvu objektů lze doporučit především ze dvou důvodů. Prvním je velice dobrý stav zachování objektů, a to jak pancéřových prvků, tak vnitřního vybavení. Po válce zde neproběhly žádné významnější demoliční a trhací práce, řada objektů byla navíc v aktivní službě i během studené války. Jedinou nevýhodou hlavně na severní frontě je velice hustá vegetace, která pokrývá okolí objektů a především v letních měsících tvoří takřka neproniknutelnou bariéru. Druhou výhodou je velké množství velice kvalitních muzeí, které lze navštívit podél celé linie opevnění. Některé z nich (Schoenenbourg, St. Agne, St. Roch,..) nabízejí volné prohlídky bez průvodce, během kterých si návštěvník může sám projít velké části podzemních prostor, naopak velké tvrze nabízejí komentované prohlídky, jejichž součástí je projížďka podzemní železnicí, která patří k jedinečným zážitkům. Řada vybavení je v dosud funkčním stavu a jejich použití je průvodci demonstrováno.

Pozorovací zvon VDP na jednom z objektů tvrze St. Roch

Pozorovací zvon VDP na jednom z objektů tvrze St. Roch

 

 

HOME  ]