[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Kulometná věž TM

 

Kulometná otočná výsuvná věž byla nejhojněji používanou otočnou výsuvnou věží na Maginotově linii. Nalézt jí lze jak na celé řadě tvrzových objektů, tak i na tvrzových monoblocích a samostatných objektech, které byly považovány za malé tvrze (P.O.). Hlavní výzbroj tvořilo dvojče těžkých kulometů Reibel MAC 31 ráže 7,5 mm.

Dotace munice činila 200 000 nábojů, hlavním cílem věže bylo ničení útočících jednotek, hmotnost činila 61 tun, pancéřování dosahovalo tloušťky 30 cm. Postaveno bylo celkem 61 věží, které byly osazeny výhradně na severní frontě.

Kulometná otočná výsuvná věž - tvrz Hackenberg

Obsluhu tvořilo 10 vojáků, z toho dva poddůstojníci. Kopule se vysouvala pomocí protizávaží, které bylo ovládáno pomocí elektromotoru, případně ručně. Stejným způsobem bylo možné provádět také rotaci kopule.

Před vypuknutím války docházelo k modernizaci nainstalovaných věží a jejich přezbrojování na dvojče těžkých kulometů spřažených s protitankovým kanónem, tato úprava byla provedena u 15 kusů.

Kulometná otočná výsuvná věž - tvrz Immerhof

Kulometná otočná výsuvná věž - tvrz Bambesch

 

 

HOME  ]