[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Strojovny

 

V závislosti na velikosti tvrze, počtu objektů a velikosti osádky byly v podzemí budovány různě velké strojovny, jejichž cílem bylo ve válečném stavu, kdy došlo k odpojení vnějšího zdroje elektřiny, zásobovat celou tvrz dostatečným množstvím elektrické energie, stejně jako v ostatních případech bylo i ve strojovnách veškeré vybavení duplicitní tak, aby v případě výpadku jednoho agregátu mohl být do provozu uveden náhradní.

Strojovna tvrze Hackenberg

Největší strojovnu lze patrně navštívit ve tvrzi Hackenberg, kde je navíc jeden z agregátů v průběhu prohlídek v provozu a zajišťuje osvětlení v procházených expozicích.

Strojovna tvrze Rohrbach

Strojovna tvrze Rohrbach

Strojovna tvrze Four-á-Chaux

Strojovna tvrze St Roch

Strojovna tvrze Saint Gobain

Strojovna tvrze Immerhof

 

 

HOME  ]