[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Tvrz  Schoenenbourg

 

Velká tvrz Schoenenbourg je nejvýchodněji položenou tvrzí na severní frontě. Zároveň se jedná o nejbližší muzeum na Maginotově linii při cestě z České republiky a nej je zde daleko více.

Tvrz se skládá z celkem osmi objektů. Vchodový objekt pro munici nese označení B7, sousední pro posádku B8. Ten utrpěl stejně jako zbytek pevnosti závažná poškození v průběhu obležení tvrze v průběhu války i později během okupace. V případě B8 bylo místo rekonstrukce do původního stavu v rámci poválečné reaktivace přistoupeno k výstavbě v podstatě nového objektu, který více odpovídal zkušenostem z předešlé války.

Z šesti bojových objektů mají pouze dva výzbroj pod betonem (B1 a B6), které svojí boční palbou navazují na hlavní obrannou linii v sektoru. Blok B2 s kulometnou otočnou věží kryje svojí palbou samotné čelo pevnosti. Zbylé objekty (B3, B4 a B5) mají hlavní výzbroj (dělostřelectvo a minomety) umístěnou v otočných výsuvných kopulích.


Zobrazit místo Maginot line - Vosges na větší mapě

Otevřeno je v hlavní sezóně denně od 14 do 18h (pokladna do 16h) v neděli od 9:30 - 18:00. Mimo hlavní sezónu je vhodné ověřit otevírací dobu na internetových stránkách muzea (viz odkazy). Za 7 € vstupného je zde opravdu hodně k vidění.

Po zaplacení vstupného na pokladně dostane návštěvník vybráno z několika jazykových mutací průvodce (včetně češtiny) a dále po tvrzi se již pohybuje sám. Po prohlídce vchodového objektu, který je mimo jiné vyzbrojen také protitankovým kanónem ve střílně pod betonem následuje vstup do podzemí. Ten je vzhledem ke geografickým podmínkám řešen pomocí výtahové šachty a schodiště. Z hlavní galerie trasa brzy zahýbá směrem ke vchodu pro posádku, postupně vede skrze kasárna, kuchyně, ubikace, ošetřovnu, strojovnu, vodárnu a filtrovnu, načež se vrací zpět na hlavní galerii. Zde je na nádraží zaparkován elektrický vlak pro dopravu munice pod bojové objekty.

Cesta dále vede hlavní galerií až do velitelství tvrze a následně pod bojové objekty. Zde je v muničních sálech umístěna expozice věnovaná vybavení objektů včetně zbraní. Poslední zastávka je objektu pro dělostřeleckou otočnou věž, kde je navíc vystaveno i dvojče kanónů. Pak již nezbývá nic jiného, než se vydat na dlouhou cestu zpět ke vchodovému objektu.

Povrch tvrze se nachází v otevřeném terénu, proto stojí rozhodně také za návštěvu. Všechny objekty se dají dobře fotografovat.

 

 

 

 

HOME  ]