[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Tvrz  Michelsberg

 

B6 tvrze Michelsberg

Velká tvrz Michelsberg tvořila páteř obrany jižně od velké tvrze Hackenberg a to společně se sousedními velkými tvrzemi Mont des Welches a Anzeling. Pouze nevýrazné návrší mezi obcemi Dalstein a Petit Chémery nedovolovalo stavbu větších objektů a tak je takřka veškerá výzbroj umístěna v pancéřových kopulích a otočných výsuvných věžích. Do výstavby byla tvrz zadána v roce 1930, plně dokončena byla o pět let později. Posádku mělo tvořit necelých 500 mužů.

Ačkoliv se jednalo o velkou tvrz, disponovala pouze jediným smíšeným vchodovým objektem. Zajímavostí je také umístění hlavní filtrovny přímo ve spodním patře vchodového objektu. Tvrz nedisponovala hlavním muničním skladem M1, naopak zde byla k dispozici úzkorozchodná železniční trať. Další zajímavostí je umístění nouzového východu přímo do zvonu objektu B6.

Smíšený vchod byl chráněn pomocí několika střílen pro ruční zbraně a jednou střílnou pro smíšenou zbraň JM/AC47 pod betonem. Na stropnici byly umístěny dva zvony GFM. Blok 1 byl osazen otočnou výsuvnou kopulí pro těžký kulomet, zvonem pro pozorování a blízkou obranu GFM a zvonem pro těžký kulomet JM. Jediný blok 2 disponoval střílnami pod betonem (1xJM a 1xJM/AC47), přičemž na stropnici byly umístěny dva zvony GFM.

Zbylé bloky byly již záležitostí především výsuvných otočných věží - B3 - otočná výsuvná věž pro dvojici minometů ráže 81 mm a dva zvony GFM, B5- výsuvná otočná věž pro dvojici kanónů ráže 75 mm a jeden zvon GFM a B6 - výsuvná otočná věž pro dvojici houfnic ráže 135 mm a zvony GFM, LG a JM.

Strojovna tvrze Michelsberg

V pozdějším období bylo počítáno s výstavbou dalšího bloku pro výsuvnou otočnou věž pro dva minomety ráže 81 mm. K realizaci však nikdy nedošlo.

Tvrz utrpěla závažná poškození v proběhu 2. světové války, kdy podzemí sloužilo jako továrna zbrojnímu průmyslu. V roce 1944 byly navíc při ústupu provedeny německou armádou destrukce, a to především v prostoru hlavní galerie. Po válce byly v rámci reaktivace provedení opravy. Z aktivní služby byla tvrz vyřazena v roce 1971 a po dlouhou dobu sloužila jako pěstírna hub, kdy utrpěla další poškození.

Od roku 1993 je v péči místního sdružení, které ji postupně navrací původní podobu. Řada exponátů byla převezena z tvrzí, které se stále nacházejí v aktivních vojenských prostorech v okolí města Bitche.

V rámci prohlídkové trasy si může návštěvních prohlédnout vchodový objekt včetně v suterénu se nacházející filtrovny, hlavní galerii tvrze s veškerou infrastrukturou (kasárna, kuchyně, jídelna, sanitární zázemí, velitelské stanoviště). Ve strojovně je předvedeno startování jednoho z agregátů pro výrobu elektrické energie.

Interiér výsuvné otočně věže pro dvojici kanónů ráže 75mm

V kasárenském bloku, jehož příčky byly vybourány v průběhu okupace se nachází zbraňový systém osazovaný do výsuvných otočných věží pro kanóny ráže 75 mm. Konkrétně se jedná o dvojče kanónů 75/33, na kterých je názorně předvedeno jejich ovládání. Na závěr následuje cesta do bloku 5 s výsuvnou otočnou věží pro dvojici kanónů ráže 75 mm.

Muzeum provozuje Association Ouvrage du Michelsberg "22 Juin 1940". Otevřeno je od dubna do září každou neděli od 14 do 18 h. Za pozornost stojí také nedaleký povrchový úkryt Abri de Bilmette, který se nachází přibližně 400 metrů jihovýchodně od vchodového objektu.

Abri de Bilmette

V těsné blízkosti samotných bojových objektů tvrze Michelsberg se nachází linie blokhausů, které svojí palbou kryjí poměrně členitý terén jižním směrem. Za pozornost stojí především Blockhaus s označením BB43, jehož hlavní výzbroj měl tvořit těžký kulomet Hotchkins a polní protitankový kanón umístěný za pancéřovou deskou. Blízkou obranu zajišťovalo několik střílen pro ruční zbraně. Vjezd pro protitankový kanón je zajištěn pomocí mohutných pancéřových dveří. K osazení zvonu, pro který je připraven otvor ve stropnici, nikdy nedošlo.

 


Zobrazit místo Maginot line - Thionville - Boulay na větší mapě

 

 

 
 

HOME  ]