[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Tvrz  Métrich

 

Další velkou tvrzí uzavírající přístupy k městům Thionville a Metz je velká tvrz Métrich. Nachází se na strategické výšině na levém břehu řeky Mosely, paradoxně pouze o jeden kopec vedle staršího německého festu Königsmachern. Přístupová cesta k tvrzi vede z obce Koenigsmacker (směr Klingelberg). Po cestě lze dojet až ke vchodovým objektům, které jsou však v současnosti zavezené zeminou.

Tvrz tvořilo celkem 12 objektů, z toho dva vchodové sruby a dvě pozorovatelny. Posádka měla čítat celkem 800 mužů. Na povrchu tvrze lze nalézt dělostřelecký srub, minometný objekt, čtyři objekty pro otočné výsuvné kopule (nalézt zde lze kompletní sestavu kopulí pro minomet, kanóny ráže 75 mm i houfnice ráže 135 mm. Poněkud paradoxně objekty s výzbrojí ve střílnách pod betonem pro boční postřelování k sousedním objektům se nenacházejí na čele tvrze, ale téměř v jejich týlu. Také jejich výzbroj je velmi silná - blok B8 disponuje dvojčetem těžkých kulometů JM a kombinovanou zbraní JM/AC37 ve střílnách pod betonem, na stropnici je umístěna otočná výsuvná věž pro dvojici kanónů ráže 75 mm (mod 33) a dva zvony GFM. Blok 3 disponuje stejnou výzbrojí, pouze kopule je zde pouze pro dvojici těžkých kulometů.

Celý povrch tvrze je velmi silně zarostlý a v některých částech tak silně znesnadňuje orientaci v terénu. Samotné objekty jsou však v relativně dobrém stavu a rozhodně stojí za návštěvu. Situace zde totiž není tak beznadějná jako například v Cattenomu, kde se objekty doslova ztrácí v husté vegetaci.

 

 

 

HOME  ]