[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Tvrz  Latimeront

 

Velká tvrz Latimeront je předposlední velkou dělostřeleckou tvrzí na západním křídle linie a rozhodně stojí za pozornost.

Tvrz se skládá ze dvou vchodových objektů - pro munici a posádku, které jsou umístěny několik stovek metrů od sebe v otevřené krajině a tudíž velice dobře fotografovatelné. Před ně je vysunuto šest bojových objektů. Dva dělostřelecké sruby, jeden objekt pro kulometnou věž a zvon GFM (blok 3) a dále jeden objekt pro dva zvony JM a jeden zvon GFM (Blok 1). Dominantou čela pevnosti je objekt B2, který má veškerou výzbroj umístěnou v pancéřových zvonech - jedná se o zvony GFM, VDP a JM, kromě nich se zde nachází také otočná výsuvná věž pro dvojici těžkých kulometů. Silně vyzbrojený je také blok 4, který je vyzbrojen otočnou výsuvnou věží pro dvojici minometů ráže 81 mm, zvonem GFM a střílnami JM a JM/AC47 pod betonem.


Zobrazit místo Maginot line - Crusnes - Montmédy na větší mapě

Objekty tvrze jsou zvenčí volně přístupné, část z nich se však nachází na pastvinách, které jsou poměrně intenzivně využívány. V lese naopak cedule varují před stády divokých prasat. Interiér povětšinou přístupný není.

 

 

 

HOME  ]