[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Tvrz  Galgenberg

 

Dělostřelecká tvrz Galgenberg tvoří jakousi protiváhu tvrzi Metrich, která se nachází na výšinách na opačné straně řeky. Objekty jsou rozmístěny podél táhlého hřebene, který směřuje dále na západ. Do výstavby byla tvrz zadána v roce 1930, dokončena byla o pět let později.

Tvrz má dva vchodové objekty, jeden pro munici a o něco výš se nachází také vchod pro posádku. Kromě nich se zde nachází dalších šest objektů. B1 je pěchotním srubem se střílnou JM/AC47 a jedním zvonem GFM, B2 má o jednu střílnu pod betonem více (pro JM) a také na stropnici se nachází o jeden zvon GFM víc. B3 je malým objektem pro kulometnou otočnou výsuvnou věž a GFM. B4 disponuje otočnou výsuvnou věží pro pro dvojici minometů, blízkou obranu obstarává GFM. Dělostřelecké pozorování ve směru k údolí řeky Mosely měl nastarosti blok 5 se zvony GFM, JM a VDP. Nejtěžší výzbrojí disponoval blok 6 - dvojice houfnic ráže 135 mm byla umístěna v otočné výsuvné věži, blízkou obranu obstarávaly zvony LG a GFM.


Zobrazit místo Maginot line - Thionville - Boulay na větší mapě

Tvrz je v současné době v péči společnosti LM SFBC a je zpřístupňována veřejnosti. Otevírací hodiny je vhodné ověřit na stránkách muzea (viz odkazy). Pořádány jsou společné víkendy s dalšími muzei v Cattenomu.

Levé křídlo tvze je přístupné jen díky pěšině vysekané v hustém křovinatém porostu. K objektům na opačné straně je vhodné vydat se od vchodového objektu pro munici. Velký pozor je však nutné dávat na stále kompaktní protipěchotní překážky.

 

 

 

HOME  ]