[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Tvrz  Fermont

 

Tvrz Fermont je nejzápadněji položenou velkou dělostřeleckou tvrzí na Maginotově linii. Navíc se v ní nachází muzeum s velice kvalitní sbírkou zbraní umístěnou v budově před vchodovým objektem. Samotná tvrz se aktivně zapojila do bojové činnosti na začátku války. Fermont se skládá ze dvou vchodových objektů - pro munici a pro posádku a ze sedmi bojových objektů, které jsou umístěné sice na mírném, ale přesto dominantním návrší.

Blok 1 je vyzbrojen otočnou výsuvnou věží pro dvojče kanónů ráže 75mm, o blízkou obranu se měly starat zvony GFM a LG. Bloky 2, 3 a 6 byly umístěny na čele tvrze a staraly se o blízkou obranu celého prostoru. B2 a B6 disponovaly otočnou výsuvnou kopulí pro dvojče těžkých kulometů a jedním/dvěma zvony pro pozorování a blízkou obranu GFM. B3 disponoval třemi zvony JM, VDP a GFM. Hlavní dělostřelecká výzbroj byla umístěna v B4 - a sice tři kusy kanónů 75/32 ve střílnách pod betonem. Kromě jednoho zvonu GFM byl na stropnici umístěn také zvon JM pro dvojče těžkých kulometů, které svojí palbou kryly svah směrem k sousednímu bloku 1. Posledním objektem byl B7, který jako jediný disponoval pěchotní výzbrojí ve střílnách pod betonem. Zároveň se jedná o od nepřítele nejvzdáleněji umístěný objekt.  Disponoval jedním zvonem GFM a střílnami JM a JM/AC47 pod betonem. Hlavním úkolem bylo přehrazení nedaleko vedoucí komunikace a vedení boční palby ve směru pokračování linie těžkých objektů ve směru k sousední velké tvrzi Latimeront.


Zobrazit místo Maginot line - Crusnes - Montmédy na větší mapě

Tvrz je přístupná v letních měsících denně ve 14 a 16:30h. Otevírací dobu v ostatních měsících (duben - říjen) je vhodné ověřit na stránkách muzea (viz odkazy).

Po zaplacení vstupného ve výši 8€ následuje ve vchodovém objektu krátký úvod do problematiky výstavby opevnění a poté se celá skupina přesune do prostoru hlavního muničního skladu M1. Poté následuje přesun vláčkem pod dělostřelecký srub B4, kde následuje po použití nákladního výtahu jeho prohlídka a výstup na povrch tvrze. Prohlídková trasa vede k nedalekému objektu B1 s otočnou  výsuvnou věží. Zde se sice nachází dálkové ovládání věže, během naší návštěvy však k ukázce funkčnosti celého zařízení nedošlo. Pak již následuje návrat zpět k vláčku, který se zastaví až u odbočky z hlavní galerie ke vchodu pro posádku. Následuje prohlídka kasárenského traktu s veškerým vybavením - ubikace, kuchyně, ošetřovna a pokračuje se dále do strojovny a filtrovny. Poté již následuje návrat do vchodového objektu pro munici a návštěva expozice umístěná v externí budově. Zde se nachází celá řada pancéřových prvků a výzbroj včetně československého pevnostního protitankového kanónu.

 

 

 

 

HOME  ]