[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Tvrz  Castillon

 

Tvrz se nachází v bezprostřední blízkosti průsmyku Col de Garde (706 m.n.m.), poblíž silnice Sospel - Menton. Přímo ke vchodovému objektu je možné se dostat po staré vojenské silnici, spojující obec Castillon s Col St. Jean (kde se nachází další tvrz Maginotovi linie - Barbonnet).


Zobrazit místo Maginot line - Savoie - Alpes Maritimes na větší mapě

Tvrz se skládá z pěti objektů - vchodový objekt (B1), dělostřelecký srub (B3), pěchotní sruby (B4 a B5) a minometný srub (B6). Vchodový objekt alpského typu tvoří pouze opěrná zeď s padacími vraty. Pro ochranu okolí sloužila kaponiéra pro lehké kulomety. Dělostřelecký objekt B3 je vyzbrojen dvěma kanóny ráže 75 mm vz. 29 a dvěma minomety ráže 81 mm. Pro pozorování a blízkou obranu sloužil zvon GFM. V bezprostřední blízko se nachází B4, který byl vyzbrojen jedním dvojčetem těžkých kulometů pod betonem a jedním dvojčetem v pancéřovém zvonu. Mimo to se tu ještě nachází pozorovací zvon VDP a zvon pro pozorování a blízkou obranu GFM. Obranu okolí zajišťoval také blok 5 se svými dvěma dvojčaty těžkých kulometu (po jednom ve zvonu a pod betonem) a zvonem GFM. Tento objekt se nacházel za straně pahorku, který byl zcela obrácen ve směru k nepříteli. Proto byl téměř celý vybaven důkladným maskováním a to včetně zvonů. Posledním objektem je B6 se svými dvěma minomety ráže 81 mm a zvonem GFM. Podzemí je situováno ve dvou úrovních nad sebou, ve spodním patře se nachází technické zázemí tvrze a ubikace, ve druhém patře pak velitelství tvrze a přístupové chodby k jednotlivým objektům. Posádku tvořilo přibližně 350 mužů.

Povrch tvrze není nijak výrazně zarostlý, proto se objekty dají dobře fotografovat, navíc se odtud naskýtá výborný výhled na obě strany linie opevnění. Interiér objektu je v současné době definitivně uzavřen. Dříve se ke vstupu používaly nouzové východy.

 

 

HOME  ]