[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Tvrz  Agaisen

 

Tvrz se nachází na kótě 745 m.n.m. severně od Sospelu. Přístup je možný přímo po silnici ze Sospelu dle turistického značení. Přímo na povrchu tvrze se nachází také vzletová plocha pro paragliding, ke které je také vedeno značení.

Velká tvrze se nachází na poměrně malém prostoru a skládá se ze čtyřech objektů - na čele tvrze se nachází pěchotní srub (B4) s pozorovacím zvonem, za ním následují dva dělostřelecké sruby (B2 a B3) a jako poslední vchodový objekt B1. Tato tvrz má několik specifik - nachází se zde běžný vchodový objekt (ovšem pochopitelně s padacím mostem). Řidkou výjimkou je také dělostřelecká otočná výsuvná věž umístěná na objektu B3 pro dva kanóny ráže 75 mm, mimo ní do výzbroje patří dva minomety ráže 81 mm, jedno dvojče těžkých kulometů pod betonem a dva zvony GFM. Druhý dělostřelecký objekt je vyzbrojen dvěma kanóny ráže 75 mm, dvěma minomety ráže 81 mm, jedním dvojčetem těžkých kulometů pod betonem a jedním v pancéřovém zvonu JM, jedním zvonem GFM a jedním LG. Malý pěchotní srub je vyzbrojen pouze dvěma lehkými kulomety ve střílnách pod betonem a jedním pozorovacím zvonem VDP.

Vedle přístupové cesty ke vchodovému objektu návštěvník mine vypálená kasárna, která sloužila posádce v době míru a o něco níž v pravotočivé zatáčce cvičný objekt, ve kterém byly osazeny zbraně používané v opevnění a ve kterém docházelo k výcviku posádek. V případě nutnosti bylo možné objekt použít pro vedení boční palby do níže položeného sedla.


Zobrazit místo Maginot line - Savoie - Alpes Maritimes na větší mapě

Tvrz je spravována soukromou organizací, která ji zpřístupňuje čtyřikrát do roka. Vstupné činí 5€. Dny otevření je nutné ověřit přímo na stránkách asociace (viz odkazy). Většinou se jedná o druhou a čtvrtou neděli v červenci a srpnu.

Prohlídka vede ze vchodového objektu pres filtrovnu do strojovny, kde je návštěvníkům předvedeno startování a běh jednoho z agregátů. Během naší návštěvy se začal během provozu vznášet kouř na úplně jinými stroji, než které byly používány, což způsobilo pozdvižení u návštěvníků, nikoliv však u průvodců. Dále následují zásobníky na vodu, kasárenský blok (ubikace, řízení palby, ošetřovna) a poté trasa vede do dělostřeleckého srubu ve kterém se ve spodním patře nacházejí minomety, v horním patře jeden kanón (druhý je rozebrán na podlaze), dvojče těžkých kulometů a další výzbroj. Trochu překvapivě nevede prohlídková trasa do objektu pro dělostřeleckou otočnou výsuvnou věž.

V objektu platí jisté restrikce ohledně fotografování, s focením problém víceméně není, ten však vyvstává s jejich zveřejňováním.

 

 

 

 

HOME  ]