[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Ošetřovny

 

Velká pozornost byla věnováno nemocničnímu zázemí, především u větších tvrzí. Nechyběla zde ošetřovna, u velkých tvrzí operační sál, zubní ordinace a lůžkové oddělení. V případě, že veškerá lékařská péče byla marná, existovala obvykle v blízkosti vchodu pro posádku márnice.

 

 

 

 

HOME  ]