[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

MAGINOTOVA LINIE

 

Bezesporu nejznámějším opevněním budovaným v meziválečném období a zároveň hlavním vzorem pro výstavbu v celé řadě dalších zemí je Maginotova linie, kterou budovala Francie na hranicích s Belgií, Německem a Itálií. Bojové objekty z tohoto období lze nalézt také na Korsice. Postaveny byly tisíce objektů různé výzbroje, odolnosti a kvality. Nejznámější opevnění se nachází na severní hranici proti Německu, zde byly postaveny největší a nejsilněji vyzbrojené pevnosti (především Hackenberg a Hochwald). Patrně neoprávněně stojí trochu stranou zájmu opevnění v Alpách, zde se nachází celá řada velice zajímavých tvrzí, řada z nich je navíc přístupná jako velice dobře zachovalá muzea.

Stropnice jednoho z objektů dělostřelecké tvrze Latimeront

Návštěvu objektů lze doporučit především ze dvou důvodů. Prvním je velice dobrý stav zachování objektů, a to jak pancéřových prvků, tak vnitřního vybavení. Po válce zde neproběhly žádné významnější demoliční a trhací práce, řada objektů byla navíc v aktivní službě i během studené války. Jedinou nevýhodou hlavně na severní frontě je velice hustá vegetace, která pokrývá okolí objektů a především v letních měsících tvoří takřka neproniknutelnou bariéru. Druhou výhodou je velké množství velice kvalitních muzeí, které lze navštívit podél celé linie opevnění. Některé z nich (Schoenenbourg, St. Agne, St. Roch,..) nabízejí volné prohlídky bez průvodce, během kterých si návštěvník může sám projít velké části podzemních prostor, naopak velké tvrze nabízejí komentované prohlídky, jejichž součástí je projížďka podzemní železnicí, která patří k jedinečným zážitkům. Řada vybavení je v dosud funkčním stavu a jejich použití je průvodci demonstrováno.

Podzemní chodba a filtrovna tvrze St. Roch

 

 

 

HOME  ]