[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Filtrovny

 

Všechny objekty budované dle původních plánů na Maginotově linii disponovaly zařízením na čištění vzduchu. Jejich velikost závisela na velikosti objektu a posádky, filtrovny se nacházely v blízkosti strojoven a zajišťovaly přísun čerstvého vzduchu do podzemí tvrzí, stejně tak je možné se s nimi setkat v samotných bojových objektech, většinou pod střeleckými místnostmi, nebo v podzemí v blízkosti šachet do jednotlivých bojových objektů. Také zde fungovaly dva nezávislé oběhy, které bylo možné dle potřeby (porucha, výměna filtrů) měnit.

Filtrovna tvrze St Roch

Filtrovna v jednom z bojových objektů tvze Rohrbach

Filtrovna tvrze Schoenenbourg

Podzemní chodba a filtrovna tvrze St. Roch

 

 

HOME  ]