[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Zvon AM

 

Nejmodernějším přírůstkem mezi fixní zvony používané ve Francii se stal zvon typu AM, jehož výzbroj tvořila dvojce těžkých kulometů Reibel spřažená s kanónem ráže 25 mm AC. Zbraně byly umístěny v kulovém čepu, který poskytoval dostatečnou ochranu posádce. Zvon měl dvě střílny, produkován byl ve dvou variantách, které se lišily pouze tloušťkou stěn. Zvony byly instalovány výhradně na tzv. nové frontě a to v celkovém počtu 75 kusů.

Fungování zvonu je možné si prohlédnout v muzeu tvrze Rohrbach ve stejnojmenné obci na severu Francie, odkud také pocházejí zde umístěné fotografie. Zvon je zde společně se zvonem GFM umístěn na vchodovém objektu tvrze.

 

 

HOME  ]