[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Tvrz Sainté Agnés

 

Tvrz se nachází na konci stejnojmenné obce v bezprostřední blízkosti Mentonu. Kromě automobilu lze využít i linkové autobusové dopravy, která jezdí až téměř ke vchodovému objektu.

Od první návštěvy v roce 2001 došlo k výrazným změnám. Prohlídky již nejsou s průvodcem, při návštěvě v roce 2008 byly řešeny volnou prohlídkou, prostorem však procházel člověk který jednak kontroloval návštěvníky, případně jim i podával fundovaný výklad. V roce 2011 se již jednalo o zcela nerušenou prohlídku, navíc postupem let byl rozšiřován návštěvnický okruh, proto lze dnes již navštívit tři patra dělostřeleckého srubu (a zároveň největšího objektu na Maginotově linii). V posledním nepřístupném čtvrtém patře se nacházejí pouze komory pro vystřílené nábojnice.

 


Zobrazit místo Maginot line - Savoie - Alpes Maritimes na větší mapě

Jedná se o poměrně malou tvrz zabudovanou do skalního masivu avšak s extrémně silnou výzbrojí. Skládá se ze čtyřech objektů - vchodový objekt (B1), dva dělostřelecké objekty (B2 a B3) a jednoho pěchotního srubu (B4). Vchodový objekt alpského typu tvoří pouze opěrná zeď s padacím mostem, jejíž obranu zajišťuje kaponiéra pro tři lehké kulomety. Dělostřelecký objekt B2 je, jak již bylo řečeno, vybaven mohutnou výzbrojí. Tvoří ji dva kanóny ráže 135 mm, dva kanóny ráže 75 mm a dva minomety ráže 81 mm. Kromě této dělostřelecké výzbroje disponuje srub také dvojčetem těžkých kulometů, zvony GFM (pozorování a blízká obrana), LG (minomet) a VDP (pozorování). Druhý dělostřelecký objekt (B3) má ve svých střílnách osazeny dva kanóny ráže 75 mm a dva minomety ráže 81 mm. Pancéřové prvky na stropnici objektu jsou stejné jako v předešlém případě (GFM, LG, VDP). Jako poslední patří do sestavy tvrze pěchotní srub B4 s jedním zvonem GFM a lehkým kulometem ve střílně pod betonem.

Muzeum je ve velmi dobrém stavu.  Otevřeno je po celou letní sezónu, otvírací doba se občas mírně mění, proto ji doporučuji před návštěvou prověřit na stránkách obce (viz odkazy). V průběhu července a srpna jsou pořádány noční prohlídky, které začínají ve 21:30.

 

 

 

 

HOME  ]