[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Otočné pozorovací kopule

 

První várku otočných pancéřových kopulí pro pozorování dodaly ještě Vítkovické železárny. Od roku 1894 však začíná dodávat tyto kopule společnost Škoda Plzeň a to v několika variantách, které se lišily především svojí odolností. Jednotné označení kopule znělo Panzer-Beobachtungsstand.

Kopule Typ B, Fort Goražda - Kotor

S označením "B" a pořadovým číslem bylo dodáno několik desítek otočných kopulí, které měly hmotnost 10t a jejich dodávky směřovaly do všech koutů monarchie. Jednalo se o jednoduchou kopuli osazenou do poměrně mělkého předpancíře. Otáčení bylo možné díky uložení na kulové čepy. Do hlavního průzoru bylo možné instalovat dalekohled. Dva kusy této kopule se zachovaly ve Fortu Goražda nedaleko Kotoru. Hojné bylo jejich použití především v pevnosti Krakov.

Nástupcem byla odlehčená verze s označením "B B". Její hmotnost klesla na polovinu. Dodávána byla především na Balkán, kde se dodnes dochovala v několika exemplářích. Jeden kus se nachází v dělostřelecké baterii Fortu Traste nedaleko Kotoru (aktuálně je její předpancíř částečně odsekán a do vrchlíku se již zakousl autogen - foto uprostřed).

Nejlehčí varianta s označením "B S" byla osazována do pevnostních staveb, kde se nepočítalo se silnější nepřátelskou palbou. Patrně poslední zachovalý exemplář se ještě nedávno nacházel ve Fortu Vratca v Sarajevu, dnes po něm však již zůstal pouze předpancíř (viz foto níže). Pravděpodobně stejný typ byl osazen také do pěchotního opěrného bodu Grebovač, který byl součástí Fortu Traste. Tato kopule však byla v nedávné době ukradena včetně předpancíře.

Předpancíř pozorovací kopule B S, Werk Vratca - Sarajevo

 

 

HOME  ]