[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Most na Soči

 

Podél železniční trati vedoucí z Bohinjske Bistrice do Gorizie byly nedaleko Mostu na Soči vybudovány blokhausy na ochranu mostu a navazujícího tunelu v katastru obce Bača pri Modreju. Za pozornost stojí především blokhaus na jižní straně řeky Idrija, které se i přes určitá poškození zachoval v dobrém stavu. Zdejší opevnění již nebylo zahrnuto do Rajonu Kärnten, který se rozprostíral v prostoru v prostoru Kreuzbergpass (Passo di Monte Croce di Comélico) - Krn. Zdejší opevnění mělo výhradně uzávěrový charakter. V prostoru Krn - Středozemní moře se nepočítalo s výstavbě rozsáhlejšího opevnění.

Jedná se o typizovanou dvoupatrovou stavbu přibližně čtvercového půdorysu se dvěma kaponiérami, které zajišťovaly blízkou obranu. Posádka měla k dispozicí řadu střílen. Okna bylo možné uzavřít pomocí okenic, které byly navíc opatřeny uzavíratelnými otvory pro ruční zbraně. Stavba byla obehnána fortovou mříží. Díky své poloze na vysokém náspu ji bylo nutné podezdít opěrnou zdí. Právě do základů stavby byla v meziválečném období vestavěna tvrz Alpského valu. Interiér samotné strážnice je silně poničen, na místě se však nachází naprostá většina okenic, střílen a dveří.

V celém prostoru se navíc nachází velké množství dalšího opevnění pocházejícího z výstavby italského Alpského valu, z průběhu 1. i 2. světové války - kdy zde bylo budováno zesílené polní opevnění s řadou malých pevnůstek z prostého betonu. V jednotlivých pilířích mostu jsou navíc dobře viditelné připravené minové kobky.

 

 

HOME  ]