[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Fort Traste

 

Přístup od Budvy podél pobřeží ve směru na Radoviči a na poloostrov Lustica blokovala soustava pěchotních opěrných bodů. Pro zesílení obrany zde byl vyprojektován a v letech 1907 - 1909 také postaven Fort Traste, který však byl již krátce po svém dokončení považován za zastaralý a dokonce se uvažovalo o jeho demolici. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků na nový objekt však bylo od tohoto záměru nakonec ustoupeno.

Interiér pancéřové baterie se vstupy do kopulí M.99

Přesto se jedná o poměrně zajímavou stavbu, která nedisponuje ochranným příkopem a přístup k ní bránila pouze protipěchotní překážka. Ke kasárenskému objektu byla přistavěna pod úhlem 90 stupňů pancéřová baterie se čtveřicí kopulí s kanónem ráže 10cm M.99 v lehké variantě. Signatura umístěna na vnitřní části vrchlíků je HF9 - HF12. Součástí baterie bylo také o něco výš umístěné pozorovací stanoviště s kopulí typu BB s pořadovým číslem 10. Mezi jednotlivými vstupy pod kopule se schodištěm byly umístěny sklady munice.

Poterna z kasárenského traktu vedla do pěchotního úkrytu umístěného v prostoru za pancéřovou baterií a pak dále těsně pod povrchem po hřebeni k pěchotnímu opěrnému bodu Grabovač, kde končila v dalším pěchotním úkrytu s přistavěným pozorovacím stanovištěm s pancéřovou kopulí typu BS. Samotný pěchotní opěrný bod tvořil ještě minimálně jeden další úkryt a střelecká postavení. Mezi fortem a pěchotním opěrným bodem se nacházel zásobník na vodu. Přimo před kasárenským objektem byl do terénní vlny zapuštěn další úkryt s řadou puškových střílen, pomocí kterých bylo možné postřelovat hřeben vedoucí do týlu k obci Radoviči.

Fort se zachoval v relativně dobrém stavu. Stropnice v kasárnách díky vysokému obsahu železa v nedávné době z větší části zmizela, stejně jako veškeré okenice, mříže a dveře. Z vnitřního vybavení je přítomna pouze pekárna. V pěchotním opěrném bodě byla nedávno ukradena pozorovací kopule BS včetně předpancíře. Na ukradení druhé přímo na pancéřové baterii někdo aktuálně usilovně pracuje (2014).

 

 

HOME  ]