[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Trebinje - vnitřní noyau

 

Pouhých 15 kilometrů od hranic s Černou Horou se na důležité křižovatce komunikací nacházelo město Trebinje, které disponovalo již starším opevněním z dob turecké nadvlády. Rakousko-Uhersko nejen že převzalo již existující objekty, ale okamžitě je začalo i modernizovat a doplňovat dalšími stavbami.

Kromě obranných funkcí bylo hlavním účelem pevnosti zásobování polních jednotek a poskytnutí bezpečného zázemí pro jejich dočasné utáboření. Z tohoto důvodu byl do vnitřního prstence pevnosti včleněn kromě centra města i rozsáhlý prostor na jižní straně řeky. Zdejší obranu zajišťovala opevněná kasárna, starší turecké opevnění a věže, přičemž některé z nich prošly pozdější modernizací a byly opatřeny pancéřovými střílnami. Vybudovány byly také nové objekty pro dělostřelectvo a těžké kulomety. Do obrany byl začleněn také vrch Crkvice s významnými církevními stavbami. Vybudovány byly také nové strážnice v blízkosti důležitých komunikací.

Právě na stranách Crkvice byly vybudovány dvě poměrně zajímavé stavby. Ta na severní straně je bohužel přestavěna na obytný dům. Hlavní výzbroj tvořil pravděpodobně rychlopalný kanón umístěný v pancéřové desce. Na první pohled z dálky připomínají pancéřové desky společnosti Gruson osazené například v pevnosti Flitscher Klause. Vyloučit však nelze ani kulometnou výzbroj.

Na jižní straně Crkvice byl vybudován kulometný objekt, do kterého byly osazeny tři pancéřové desky pro těžké kulomety (dvě v sólo podobě a jedna pro dvojici TK). Kruhovou obranu usnadňovala další řada střílen pro ruční zbraně. Vzhledem k umístění v prudkém svahu byl navíc objekt rozdělen do dvou výškových úrovní.

 

 

HOME  ]