[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Bílý Bastion

 

Vnitřní obranný prstenec Sarajeva tvořilo původní, poměrně zastaralé opevnění s několika bastiony, do kterého byly přičleněny nově postavené kasárenské budovy. Na východní straně toto vnitřní opevnění tvořilo zároveň součást vnějšího opevněného prstence, jehož hlavní dominantou byl tzv. Bílý bastion, který vznikl přestavbou starší pevnosti.

Postaveny zde byly nové střílny pro polní dělostřelectvo a bastion obdržel také pěchotní obranu. Bastion se zachoval v relativně dobrém stavu, pokud se tak dá hovořit pouze o zachovalých obvodových zdech. Odtud severním směrem vedla původní hradba k sousednímu mezilehlému objektu Polygon, který je dodnes využíván armádou. Zde zároveň vnější prstenec opouští vnitřní část opevnění.  Z dalšího objektu se zachovala pouze část obvodové zdi.

 

 

HOME  ]