[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Werk Zlatištje

 

V poměrně malé vzdálenosti od Werku II - Vratca se nachází na dominantní kótě Werk Zlatištje. Jedná se o menší variantou předešlého fortu, kde hlavní výzbroj tvořily výhradně polní kanóny za posuvnou oponkou. Obráncům byla k dispozici odolná kasárna a řada střílen pro blízkou obranu z pěchotních zbraní. Podobně jako v případě řady dalších objektů byla i zde v průběhu 2. světové války údajně zřízena věznice. Aktuálně je celý interiér zcela zničen. Během občanské války v 90. letech tudy navíc vedla při obléhání Sarajeva frontová linie a dodnes jsou v okolí aktivní minová pole.

Dále na východ se nacházejí na významných kótách dvě strážnice - Palež a Bistrik. Jedna z nich byla v poválečném období přestavěna na hvězdárnu. Obě však utrpěly poškození v průběhu občanské války.

Poslední stavbou byl Werk I -  Dragulja, opět vyzbrojený mimo jiné dvojicí kopulí M.80. Z této stavby lze na satelitních snímcích stěží identifikovat pouze její základy.

 

 

HOME  ]