[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Wachhaus Gradonj

 

Západně od Werku IV - Pasin Brdo se nachází na hřebeni strážnice (Wachhaus nebo také Kula) Gradonj. Jedná se o typizovanou dvoupatrovou stavbu čtvercového tvaru se dvěma ochrannými kaponiérami (Kufry), které zajišťovaly blízkou obranu z ručních zbraní. Střílny pro ruční zbraně byly zesíleny pomocí železných plátů, nad vchodem byla umístěna malá kasemata ze stejného materiálu se dvěma střílnami. Stejného typu byly postaveny ve vnějším prstenci ještě další dvě stavby - Palež a Bistrik, které se nacházejí jižně od Sarajeva.

V průběhu občanské války probíhala při obléhání Sarajeva linie v jeho bezprostřední blízkosti. Po rozsáhlé rekonstrukci a přistavění dalšího patra se dnes v objektu nachází Muzeum 105. motorizované brigády.

 

 

HOME  ]