[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Werk IV - Pasin Brdo

 

Na kótě Pasin Brdo se zachoval jeden z celkem čtyř vybudovaných objektů s výzbrojí umístěnou ve dvou pancéřových kopulích M.80 a to v poměrně dobrém stavu. Jádro pevnůstky tvořil dvoupatrový kasárenský objekt, na jehož stropnici byly umístěny dvě kopule M.80 pro moždíř ráže 15cm. Dvěma hlavními vchody opatřenými padacím mostem bylo možné vstoupit na dva dvory, na kterých byly umístěny pravděpodobně čtyři polní kanóny ráže 90mm M75/96 za pancéřovou posuvnou oponkou ve střílnách tvarovaných z kamene. Blízkou obranu zajišťovaly běžné pěchotní zbraně.

Dodatečně byly na křídla fortu přistavěny dva betonové objekty pro pozorovací otočné kopule, pravděpodobně typu BS (ty se zde již nenachází). Poškození fortu pochází z občanské války, kdy v průběhu obléhání Sarajeva vedla frontová linie v jeho bezprostřední blízkosti. Dodnes je možné narazit v okolí na množství polního opevnění z tohoto období.

Jedinou vadou je propadlé schodiště do patra kasárenského objektu, kvůli kterému není možné se dostat ke kopulím M.80, k čemuž by byl potřeba vlastní žebřík.

 

 

HOME  ]