[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Pevnost Trebinje

 

Pouhých 15 kilometrů od hranic s Černou Horou se na důležité křižovatce komunikací nacházelo město Trebinje, které disponovalo již starším opevněním z dob turecké nadvlády. Rakousko-Uhersko nejen že převzalo již existující objekty, ale okamžitě je začalo i modernizovat a doplňovat dalšími stavbami.

Kromě obranných funkcí bylo hlavním účelem pevnosti zásobování polních jednotek a poskytnutí bezpečného zázemí pro jejich dočasné utáboření. Z tohoto důvodu byl do vnitřního prstence pevnosti včleněn kromě centra města i rozsáhlý prostor na jižní straně řeky. Zdejší obranu zajišťovala opevněná kasárna, starší turecké opevnění a věže, přičemž některé z nich prošly pozdější modernizací a byly opatřeny pancéřovými střílnami. Vybudovány byly také nové objekty pro dělostřelectvo a těžké kulomety. Do obrany byl začleněn také vrch Crkvice s významnými církevními stavbami. Vybudovány byly také nové strážnice v blízkosti důležitých komunikací.

Na mapě jsou zachyceny pouze relativně zachovalé permanentní objekty. Kromě nich se v okolí Trebinje dochovala celá řada dalších, i když často silně poškozených strážnic, odolných kasáren, dělostřeleckých baterií a zesíleného polního opevnění.


View Festung Trebinje in a larger map

Vnější obranný prstenec byl vybudován na důležitých kótách v okolí města. Tvořily jej poměrně masivní kamenné objekty stavěné v odolnosti proti polnímu dělostřelectvu. Jejich výzbroj tvořily pěchotní zbraně a polní kanóny do ráže 90mm. To vše bylo zesíleno pomocí velkého množství pěchotních postavení a polních dělostřeleckých baterií. Kvůli značnému převýšení v okolí Trebinje bylo nutné vybudovat velké množství vojenských cest. Řada objektů se dodnes zachovala v porovnání s Bilkem nebo Mostarem ve velice dobrém stavu, i když ani zdejším pevnostem se nevyhýbají určité problémy. Obzvláště lákavý je především kvalitní stavební materiál. Nedávno byla jedna z pevností pomocí bagrů rozebírána za účelem stavění kulis pro nový Kosturicův film. V nejlepším stavu se zachovaly Werky Kličanj, Golo Brdo a Gljiva.

Největší atrakcí je však jižně od města se nacházející patrně ne zcela stavebně dokončený Fort Strač, s jehož výstavbou se započalo pravděpodobně někdy v letech 1910-1911. Do zastavení výstavby se nepodařilo dodat a osadit některé pancéřové prky. Oproti původnímu plánu, na jehož základě byla také vybetonována pancéřová baterie byly osazeny pouze dvě kopulu M.09, zatímco další dvě šachty zůstaly prázdné.

Schválené finanční prostředky byly připravené těsně před vypuknutím 1. světové války také pro výstavbu další dvou pancéřových fortů, které měly vyrůst v blízkosti stávajících objektů na kótách Golo Brdo a Kravica.

Naprostá většina pevnostních staveb je s městem spojena pomocí značených turistických tras. Po jejich trase jsou k dispozici také tabulky se základními informacemi o jednotlivých objektech. Na níže uvedené mapě se nachází detail Fortu Strač


View Festung Trebinje in a larger map

 

 

HOME  ]