[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Kopule M.80

 

Prvním masově produkovaným modelem otočné kopule pro moždíř ráže 15 cm byl model M.80, který byl zadán do výroby v roce 1892. Jednalo se o velmi malou kopuli s plochým profilem o maximální síle 30cm (tloušťka značně kolísala až po dolní limit 20cm), které ji činil na stropnicích objektů velmi dobře maskovanou. S odolností to však již bylo o něco horší a dostřel zbraně byl již v době vzniku nedostatečný. Řada kopulí byla v následujících letech přezbrojena na houfnice ráže 10cm. Těsně před vypuknutím války byla navíc tato výzbroj považována za beznadějně zastaralou. Celý název kopule zněl Panzerlafette für 15cm Mörser M.80 - Pancéřová lafeta pro 15cm moždíř M.80.

Kopule M.80 na stropnici Fortu Vratca - Sarajevo

Celková hmotnost kopule činila 28 tun a jednalo se tak o nejmenší a nejlehčí produkovanou kopuli pro dělostřelectvo. Moždíř ráže 15cm měl dostřel pouhých 3800 metrů. Průměr kopule činil přibližně 190 centimetrů. Velmi mělký předpancíř se skládal ze dvou prstenců. Vrchní byl jednolitý, spodní se šrouboval při instalaci dohromady z více dílů. Pancéřováním disponovala také část stropu v přístupové chodbě. Otáčení kopule bylo možné pomocí kulových ložisek, po kterých se vrchlík točil díky obvodovému ozubení s otáčecímu mechanismu, který byl uchycen na předpancíři. V Sarajevu byl tento mechanismus nedávno ze všech kopulí ukraden, v Kotoru se jeho pozůstatky nacházejí ve všech zachovalých exemplářích.

Jednotlivé kopule byly určeny pro pevnosti budované po celém území Rakousko-Uherska. Dodnes se zachovaly v jednom z objektů tvrze Krakov, ve fortu Vermač nedaleko Kotoru (4 kusy) a fortu Vratca a Pasin Brdo v Sarajevo (po dvou kusech). V Sarajevu zachovaných kopulích jsou uvedeny signatury M "výrobní číslo" "rok produkce" a o řádek níž výrobce - tedy např. M 39 1897, E SKODA PILSEN (v Polsku zachovalé kopule mají signaturu "K"). Sériové číslo je dále vyraženo na všech součástkách, které se při instalaci kopule dodatečně montovaly na hlavní pancíř. Na některých vrchlících se navíc dodnes zachovaly úchyty (oka), která usnadňovala jejich instalaci do samotných pevnostních staveb.

Interiér jedné z kopulí M.80 Fortu Vratca - Sarajevo

Interiér kopule včetně ovládacího mechanismu - Fort Vermač, Kotor

 

 

HOME  ]