[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Kopule pro TK

 

Škoda Plzeň dodávala těsně před vypuknutím války velké množství pancéřových kopulí pro těžké kulomety. Určeny byly jak pro jeden, tak pro dva těžké kulomety. K dispozici mohly být navíc také pozorovací průzory. Bližší specifikace však dodnes chybí. K dispozici je pouze celá řada nákresů různých typů, není však zřejmé, které z nich byly reálně dodávány a u kterých se jedná pouze o konstrukční varianty, které se nedočkaly realizace. Situaci navíc zhoršuje fakt, že jejich naprostá většina byla dodána na hranice s Itálií. Zdejší pevnosti byly po postoupení území Itálii zasaženy rozsáhlou těžbou železa a téměř nic se zde nedochovalo. Situace není o moc lepší ani na Balkáně, kde byla většina dodaných pancéřových prvků osazena ve fortech Strač a Dvršnik. Ty byly zasaženy těžbou železa v 60. letech a jediný exemplář pancéřové kopule pro dvojici těžkých kulometů se dochoval v Trebinje ve fortu Strač. Všechny kopule měly jednotné označení MG.ST.F., celkem jich bylo vyprodukováno více než 100 kusů.

Tato kopule disponovala dvěma střílnami pro těžký kulomet, které působily stejným směrem. K dispozici nebyl žádný pozorovací průzor. V týlu kopule se však nacházel pancéřový vstup.

Další dva exempláře, tentokrát s pozorovacími průzory, se nacházejí v pevnosti Krakov. Jeden je však odříznut autogenem, druhý se neosazený povaluje ve fortu Tonie.

 

 

HOME  ]