[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Kopule pro TK a pozorování

 

Společně s otočnými pancéřovými kopulemi M.9 a kopulemi pro TK představovaly otočné kopule pro těžké kulomety a pozorování nejmodernější sérii pancéřových prvků osazovaných do rakousko-uherských fortifikací. Jednalo se o masivní a velmi odolné prvky s mohutnými předpancíři, které dosahovaly hmotnosti 20 tun. Také samotný otáčecí mechanismus byl zapuštěn hluboko do předpancíře a snižoval tak pravděpodobnost odstřelení vrchlíku. Hlavní výzbroj tvořil těžký kulomet umístěný na lafetě v jedné střílně. Na opačné straně vrchlíku se nacházel pozorovací průzor, do kterého bylo možné osadit dalekohled.

Kopule byla osazována jako součást pancéřových baterií, kde kromě kruhové obrany zajišťovala také řízení palby hlavní výzbroje fortů - houfnic ráže 10cm. Tato výzbroj byla určena výhradně pro opevnění na hranicích s Itálií a pro moderní forty na Balkáně.

Jediné dva exempláře se zachovaly ve fortu Strač nedaleko Trebinje. Označení kopulí bylo B.u.M. (Beobachtungs und Maschinengewehrstand). Jedna z kopulí má tak například označení B.u.M.16., o řádek níž se dále zachází specifikace Tr.S.

 

 

HOME  ]