[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Pancéřová deska Gruson

 

Pro potřeby výstavby pevnosti Flitscher Klause byly u společnosti Gruson zakoupeny litinové desky o síle okolo 30cm pro osazení kanónů ráže 120mm v minimální střílně. Jednalo se o pokusnou sérii, po jejímž vyzkoušení se mělo rozhodnout o dalších dodávkách pro potřeby dalších plánovaných objektů na hranicích s Itálií.  Přes dobré hodnocení však byly nakonec upřednostněny pancéřové kasematy domácí výroby dle vlastních návrhů - nejprve produkované Vítkovicemi a později Škodou Plzeň.

Před vypuknutí války zde byly osazeny patrně tři kanóny M.80, které byly krátce po vypuknutí bojů přeneseny do polních postavení mimo fort.

 

 

HOME  ]