[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Kasemata pro 12cm M 80/85

 

Přímý nástupce výše popisovaných kasemat už byl z produkce společnosti Škoda. Ve Fortu Vermač nedaleko Kotoru se zachovaly dvě varianty pancéřových kasemat. Na straně fortu, která byla méně ohrožena nepřátelským ostřelováním byly osazeny jednoduché kasematy podobné těm produkovaným ve Vítkovicích, ovšem již pouze jednodílné. Na opačné straně byly osazeny mohutné sedmidílné pancéřové kasematy, které pokrývaly plochu celé střelecké místnosti. Menší z nich mají signaturu E SKODA. PILSEN. 1896. a o řádek níž se nachází označení pancíře, např. C. 3. Díly větší pancéřové kasematy nesly signaturu N, které následuje čtyřmístné číslo. Hmotnost základního provedení činila 3500 kilogramů.

 

 

HOME  ]