[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Kopule M.09

 

V produkci nejvíce zastoupeným představitelem nejmodernějších otočných kopulí vyráběných ve Škodových závodech byla kopule M.09. Ostatní modely M.06 a M.14 byly vyprodukovány pravděpodobně v jediném exempláři. Konstrukčně se však jednalo o velmi podobné modely. Zároveň lze tyto modely označit jako návrat ke koncepci kopulí produkovaných společností Gruson. Především z finančních důvodů byla totiž hlavní výzbroj starších modelů dělostřeleckých kopulí uchycována přímo do pancíře vrchlíku, což mělo negativní důsledky především v dostřelu a přesnosti palby. Hlavní výzbroj to navíc limitovalo v podstatě pro blízkou obranu fortů.

Od modelu M.06 však byla hlavní výzbroj umístěna zpět na vnitřní otočnou podlážku, která byla zcela nezávislá na samotné kopuli. Díky tomu navíc vzrostl dostřel osazovaných houfnic ráže 10cm a bylo tak možné z nich vést daleké palby - maximální dostřel přesahoval 8000 metrů. Celková hmotnost dosahovala u modelu M.09 40 tun. Signatura kopulí byla H P.

Veškerá produkce směřovala do moderních fortů na hranicích s Itálií a na Balkán (včetně přístavu Pula). Jediné dva zachovalé exempláře se nacházejí ve fortu Strač nedaleko Trebinje.

 

 

HOME  ]