[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Kopule M.02

 

Velice zajímavá kopule s originálním označením 8cm Senkpanzer M.2 - Výsuvný věž pro kanón ráže 8cm byla dodávána pravděpodobně výhradně do pevností Krakov (4 kusy) a Přemyšl (6 kusů). Samotná koncepce výsuvné věže měla zajistit větší ochranu zbraně. K tomu měl přispět také mohutný předpancíř, který chránil věž v zasunuté poloze a dosahoval výšky jednoho metru, přičemž jeho tloušťka dosahovala až 25cm. Před samotnou palbou bylo nutné vysunout z vrchlíku hlaveň zbraně. Jistou nevýhodou byla složitost konstrukce i ovládání zbraně.

V různém stupni se zachovaly dodnes 4 kusy ve fortu Tonie pevnosti Krakov, ve kterém již řadu let probíhají rekonstrukční práce. Dva kusy v meziválečném období nechala repasovat polská armáda a byly osazeny do modernizovaných objektů tvrze Osowiec. Část jedné z nich se zde nachází dodnes.

 

 

HOME  ]