[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

W.T. 90sp.

 

Fort Plappeville

Pancéřová věž nesla označení Wachtturm Model 90 - splittersicher. Jedná se o poměrně malou otočnou věžičku s jedním průzorem, jejímž hlavním cílem bylo pěchotní pozorování, případně řízení dělostřelectva.

Zkonstruována byla ze tři centimetry silné oceli, která chránila pozorovatele pouze před úlomky vybuchující munice. Produkována byla ve dvou verzích. Hojně byla používána při modernizacích starších polygonálních fortů, kdy byla umísťována na valy mezi jednotlivá dělostřelecká postavení. Celá řada se jich zachovala například v Toruňi, nebo ve Strasbourgu.

Na fotografiích se nachází zvon umístěný na samostatném objektu, který je předsunutý před polygonální tvrz Plappeville v Metách. Poškození patrně pocházejí z bojů v roce 1944.

 

Fort Plappeville

 

 

HOME  ]