[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Panc. desky pro světlomety

 

Samostatný objekt pro světlomet festu Luitpold

V německých festech se dočkaly světlomety hojného použití. Umístěny byly v blízkosti zbraní (kulometné, dělostřelecké), které měla jako primární cíl blízkou obranu kasárenských bloků, bojových objektů, případně příkopů nebo protipěchotních překážek umístěných na předpolí tvrzí.

U modernějších pěchotních postavení navíc asistovaly pevnostnímu dělostřelectvu umístěnému v pancéřových deskách, jejichž hlavním úkolem bylo boční postřelování prostorů mezi jednotlivými forty. Na níže uvedené fotografii interiéru objektu pro světlomet jsou dobře viditelné protizávaží, umožňující vysouvání ochranné pancéřové desky.

Deska pro světlomet na jednom z pěchotních fortů festu Wagner

Interiér samostatného objektu pro světlomet festu Luitpold

Světlomety byly hojně používány také v kombinaci s těžkými kulomety nebo rychlopalnými kanóny určenými k blízké obraně. Níže uvedená fotografie zachycuji vnitřek malé desky pro světlomet se zasunutou ochrannou pancéřovou deskou v pěchotním fortu Bois-la-Dame.

Pěchotní tvrz Bois-la-Dame

 

 

HOME  ]