[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Strojovny

 

Fest von der Goltz

Novinkou v sestavách tvrzí a později festů se staly strojovny, které vyráběly elektrický proud pro potřeby osvětlení a pohon celé řady výzbroje a technického vybavení. Nutno však podotknout, že tento "luxus" byl vyhrazen pouze těm nejsilnějším a nejmodernějším objektům.

Strojovna se obvykle nacházela v nejnižším patře hlavního kasárenského objektu, v blízkosti byla navíc umístěna dílna (případně i s kovárnou) a velké zásoby pohonných hmot. Přímo v místnosti s agregáty se nacházela také hlavní rozvodná skříň. Později byly strojovny ve velkých festech umisťovány do samostatných objektů nacházejících pod povrchem okolního terénu a stranou od ostatních staveb. Výjimku tvoří snad pouze fest Wagner, kde je strojovna "přilepena" k jedné z dělostřeleckých baterií.

Elektřinu vyráběly dieselové jednoválce, které dodávala společnost Deutz. Manipulaci uvnitř elektrárny usnadňoval portálový jeřáb.

Pěchotní tvrz Mey

Fest Mutzig

Fest Prinz Regent Luitpold

 

 

HOME  ]