[  Výstavba  ] [  Výzbroj  ] [  Typologie  ] [  Odkazy  ]
 

Pozorovací stanoviště

 

Fest Illangen

Pozorovací stanoviště byly součástí pěchotních postavení, a to ve všech typech staveb. Toto zařízení je často označováno jako "šnek". Umožňovalo relativně bezpečné pozorování ze zákopových systémů, které většinou byly provedeny z betonu. Velmi často je přímo na pozorovacím stanovišti nakreslen obrys okolní krajiny, který se nachází na předpolí.

Kromě kovového provedení je možné narazit také na betonovou variantu a to především v soustavě festů.

Fest Illangen

Fest Obergentringen

 

 

HOME  ]